11 maart 2013

Verhuisd

Na de aankondiging dat Google Reader op gaat houden te bestaan, de dood is aangezegd voor 1 juli a.s., kwam er een bericht op gang dat ook Blogger zal worden stopgezet, op een latere datum. Ik heb de verdwijning van dit blog voor willen zijn. De verhuizing is naar Nietsbijzonders.wordpress.com
Ik hoop jullie daar weer te begroeten.

10 maart 2013

First stage

"What we are tempted to call a disaster is sometimes the first, painful stage of a blessing."

- Stephen Mitchell, schrijver van een zeer krakkemikkige, maar mooie vertaling van de Dao de Jing.

Dao jiao

Er is geen opleiding tot daoshi en dát toont het daoïsme in haar grond. Niets aan het daoïsme is geregeld zoals alle andere zaken geregeld zijn.


I know it is my road. I have loved it since the first time I read about it. I have had this faith since before I knew it had a name. It is my self.

Who's a taoist?

"My master, mr. Kwan, gave two kinds of talks and we, his students, could never tell which one it would be.

We nicknamed the first kind of talk 'nobody's a taoist', because for him, no one had the insight, discipline, or talent to become one of the great masters. They were like distant stars, even for mr. Kwan.

The second kind of talk, which he asserted with equal vehemence, was 'everybody's a taoist'. Everyone was human, Tao flowed through every person, no person was better than any other, and every person had insight into his or her own life.

When he started to talk about what a taoist was, we'd look askance at each other and hide our snirks at the 'nobody's a taoist/everybody's a taoist' talk that was coming.

Yes, nobody can be the classical taoist, but everybody who lives honestly is a taoist."

- Deng Min Dao, auteur van verschillende boeken met daoïstische inslag.

Elektronisch uitgeven

"Elektronisch uitgeven is in China een risico omdat piraterij een geaccepteerde praktijk is."

- Informatie Professional

...vind ik stoer.