6 mei 2012

Twee pijlers

Mijn daoïstisch geloof steunt op twee pijlers:
De Dao schonk leven aan deze wereld en schenkt leven aan deze wereld zonder daar zichzelf van bewust te zijn. Zij voert een taak uit die ook haar slechts geschonken lijkt te zijn. Zonder dat ze echt weet wat ze doet.
En: kwaad is niet echt, sec, kwaad. Al die aandoeningen, natuurrampen en het menselijke slechte gedrag - ze zijn van een ander standpunt bezien geen kwaad. Hooguit feit, onbeholpenheid, gevolg, ergo: neutraal.

Dit is de samenvatting. Hier werk ik mee.

Geen opmerkingen: