29 maart 2011

Het aannemen van ideeën leidt niet tot verinnerlijking daarvan

"De ideeënwereld van het boeddhisme is voor ontkerstende westerlingen zeker aantrekkelijk omdat het een religie is zonder God en zonder zonde, zonder lichaamsverachtig, zonder hemel en hel. Het zenboeddhisme is een heel praktische en aardse vorm van religie, volledig gericht op het handelen, modern door zijn rationaliteit, aansprekend door zijn nadruk op beheerste spontaneïteit. Maar de praktijk van het boeddhisme kennen wij niet en die zal hier ook nooit wortel schieten. Het zijn dus ideeën die kunnen inspireren."
- Oek de Jong

Je kunt in plaats van boeddhisme in deze tekst ook daoïsme lezen. De Jong heeft gelijk. Zie enkel maar de Boeddhistische Unie Nederland. Een vriendenkring die uitgroeide tot een politiek bolwerk. Waar mensen werden weggeduwd of de hemel in geprezen. Waar personen zich voordoen als goeroe maar niet verder kunnen komen dan imitatie van Aziaten en het lezen van boeken over boeddhisme. Ik ben sceptisch.

Distinctiedrift is levensdrift, eenheidsdrift is doodsdrift

"Alle utopieën, de communistische heilstaat, de Amerikaanse droom, het Koninkrijk Gods, zijn precies hetzelfde. Het is altijd prachtig weer, we zijn gelukkig getrouwd, er heerst vrede alom. De ellende komt volgens mij voort uit iets in onszelf, iets wat de zaligheid van die utopieën niet wenst, dat er bang voor is. En wat dat iets is meen ik gevonden te hebben in een stelling van Carry van Bruggen: 'Distinctiedrift is levensdrift, eenheidsdrift is doodsdrift.'
Alle utopieën, ook de Amerikaanse, zijn in wezen communistisch. Ze vooronderstellen de gelijkvormigheid van iedereen. Met andere woorden: de dood van het individu. En dan kom je onvermijdelijk op de vraag: wat heeft het voor zin om die utopische zaligheid na te streven als er geen 'ik' meer is dat die zaligheid ervaren kan? Je moet jezelf verliezen om het Koninkrijk Gods te kunnen binnengaan. Eenheidsdrift is doodsdrift."
- Frans Kellendonk

Het groot net van isolementen

"We hebben geen samenleving, alleen een soort economische eenheid waar de hele dag over geschetterd wordt op de radio. Procentjes meer, procentjes minder - daar maken we ons druk om alsof er geen belangrijker dingen zouden zijn. Ik hoef het isolement niet te zoeken, want daar bevind ik me al in, daar bevindt iedereen zich in."
- Frans Kellendonk

13 maart 2011

De behoefte is altijd eender en de behoefte maakt de religie

Uiteindelijk steekt religieus daoïsme precies zo in elkaar als alle andere religies: bidden, wensen, afdwingen, paaien, spijt betuigen, boete doen, verlost worden, eeuwig leven. Het is steeds hetzelfde verhaal. Het maakt wat dat betreft niet uit welke religie je aanhangt.

Met een tienvoudige hel waarin wandaden worden bestraft, geloven daoïsten ook in zondigheid die om kwijtschelding vraagt. Dat verbaasde me. Het was me zo...abrahamistisch. Ik zou in eerste instantie zeggen dat het daoïsme geen zonden kent, maar slechts onverstandigheden en dat onverstandigheden leiden tot tegenwerking door de Tao, maar niet tot vergelding.

Playing hard to get

"Onthoud dat mannen alleen de vrouwen verachten die ingaan op de avances van mannen, omdat ze zichzelf en heel het mannelijke geslacht minachten en hun waardering verliezen voor iedereen die zich daartoe aangetrokken voelt en zich door bedrog laten verleiden."
- Uit: Geheel de Uwe van Connie Palmen. Maar Marilyn French had het ook geschreven kunnen hebben.

Ambacht

"Ik ben een echte krantenfreak, maar het reizen doet ook beseffen dat de krant een vreselijk overschat medium is. Als je je beweegt van New York naar de Hawaii-eilanden, Japan, Hongkong en Singapore, en je leest onderweg de commentaren van de diverse kranten over zo iets als de verkiezingsstrijd tussen Reagan en Carter, dan lijkt het alsof alles is overgeschreven van een groot vel. Talloze journalisten over de hele wereldbol verdienen hun brood met het navertellen van iets dat zij in de New York Times of de Washington Post hebben gelezen. De hele wereld legt daar zijn carbonop en begint te variëren. Wat peper en zout erbij, of slagroom, maar in feite bestaat er in de journalistiek een ontzaglijke kaste van elkaar achterna lullende mensen."
- Cees Nooteboom

Overpresteren

"Ik spreek Engels, Frans, Duits en Spaans en kan Italiaans heel behoorlijk lezen. Dan zijn er niet zo heel veel plekken in de wereld waar je je niet verstaanbaar kunt maken. Maar als je bijvoorbeeld in Zuid-Amerika bent, doet zich een vreemd verschijnsel voor. Hoe beter je Spaans spreekt, des te groter wordt de afstand tot de samenleving, want pas dan merk je dat je er niet echt bijhoort. In Japan wordt de vreemdeling een gajin genoemd, wat letterlijk buitenpersoon betekent. Maar een vreemdeling die uitstekend Japans spreekt heet een henna gajin - een gekke buitenpersoon."
- Cees Nootenboom

Weldoeners

"Al die mensen die zo vervuld zijn van het leed der mensheid, blijken vaak zeer a-sociaal als je ze ontmoet. Die hypocriete kant van de sociale beweging stoot mij zeer af."
- Johan Polak

Niets is waar

"Bedenk, mijn zoon, dat alles wat gebeurt
de keur van vroeger draagt en
wij op onze beurt
het snoer van morgen rijgen. Niets is waar
en wat eens waar was, is niet waar gebeurd."
- Hugo Pos