29 maart 2011

Distinctiedrift is levensdrift, eenheidsdrift is doodsdrift

"Alle utopieën, de communistische heilstaat, de Amerikaanse droom, het Koninkrijk Gods, zijn precies hetzelfde. Het is altijd prachtig weer, we zijn gelukkig getrouwd, er heerst vrede alom. De ellende komt volgens mij voort uit iets in onszelf, iets wat de zaligheid van die utopieën niet wenst, dat er bang voor is. En wat dat iets is meen ik gevonden te hebben in een stelling van Carry van Bruggen: 'Distinctiedrift is levensdrift, eenheidsdrift is doodsdrift.'
Alle utopieën, ook de Amerikaanse, zijn in wezen communistisch. Ze vooronderstellen de gelijkvormigheid van iedereen. Met andere woorden: de dood van het individu. En dan kom je onvermijdelijk op de vraag: wat heeft het voor zin om die utopische zaligheid na te streven als er geen 'ik' meer is dat die zaligheid ervaren kan? Je moet jezelf verliezen om het Koninkrijk Gods te kunnen binnengaan. Eenheidsdrift is doodsdrift."
- Frans Kellendonk

2 opmerkingen:

ivon zei

Ben benieuwd wat Kellendonks idee van de American dream is; het lijkt haaks te staan op mijn beeld.

Qaboos zei

Amerika is een meritocratie. Of wil dat zijn. Er zijn duidelijk rangen en standen maar het ideaal is dat ieder de kans heeft zichzelf groot te maken. Iedereen zou van krantenjongen miljonair moeten kunnen worden.

De Amerikaanse droom vooronderstelt dat iedereen gelijke kansen heeft en dat iedereen die gelijke kansen voor hetzelfde doel wil benutten. Voor succes en welvaart. De Amerikaanse droom is in die zin communistisch dat vooronderstelt wordt dat iedereen eigenlijk dezelfde droomwens heeft. En aan die ambitie meet men elkaar ook.