11 maart 2013

Verhuisd

Na de aankondiging dat Google Reader op gaat houden te bestaan, de dood is aangezegd voor 1 juli a.s., kwam er een bericht op gang dat ook Blogger zal worden stopgezet, op een latere datum. Ik heb de verdwijning van dit blog voor willen zijn. De verhuizing is naar Nietsbijzonders.wordpress.com
Ik hoop jullie daar weer te begroeten.

10 maart 2013

First stage

"What we are tempted to call a disaster is sometimes the first, painful stage of a blessing."

- Stephen Mitchell, schrijver van een zeer krakkemikkige, maar mooie vertaling van de Dao de Jing.

Dao jiao

Er is geen opleiding tot daoshi en dát toont het daoïsme in haar grond. Niets aan het daoïsme is geregeld zoals alle andere zaken geregeld zijn.


I know it is my road. I have loved it since the first time I read about it. I have had this faith since before I knew it had a name. It is my self.

Who's a taoist?

"My master, mr. Kwan, gave two kinds of talks and we, his students, could never tell which one it would be.

We nicknamed the first kind of talk 'nobody's a taoist', because for him, no one had the insight, discipline, or talent to become one of the great masters. They were like distant stars, even for mr. Kwan.

The second kind of talk, which he asserted with equal vehemence, was 'everybody's a taoist'. Everyone was human, Tao flowed through every person, no person was better than any other, and every person had insight into his or her own life.

When he started to talk about what a taoist was, we'd look askance at each other and hide our snirks at the 'nobody's a taoist/everybody's a taoist' talk that was coming.

Yes, nobody can be the classical taoist, but everybody who lives honestly is a taoist."

- Deng Min Dao, auteur van verschillende boeken met daoïstische inslag.

Elektronisch uitgeven

"Elektronisch uitgeven is in China een risico omdat piraterij een geaccepteerde praktijk is."

- Informatie Professional

...vind ik stoer.

9 maart 2013

Observatie

Luisterend naar mensen en kijkend naar mensen ontstaat begrip voor wat ze willen doen. Het is geen zelfwegcijfering. Het is koele berekening uit zelfbescherming. Die ander ben jij en die ander is jij.

Bedroefdheid

Ik was de afgelopen maanden niet ongelukkig omdat ik al zo lang buiten de kerk sta. Ik was ongelukkig omdat mij van verschillende kanten werd ontzegd mijzelf te zijn. Op mijn werk werd ik een bijhangsel. Mensen om mij heen foeterde geërgerd dat ik iemand anders moest worden. Dat ik niet mij kon blijven. Uit overlevingsinstinct veranderde ik en ik schreef ook niet meer. Maar nu de rust is weergekeerd (en voor hoe lang?), komt onherroepelijk mijn eigen persoonlijheid weer boven. Onuitroeibaar. Men duwt en peutert, maar ik kan enkel blijven die ik ben.

8 maart 2013

Schrijfliefde

Ik zou willen dat ik minutenlang aan één stuk door kon schrijven. Tot mijn hoofd leeg was. Maar er komt steeds weer bij

7 maart 2013

6 maart 2013

Advies vanuit het niets

"Je bent aan het einde van je reserves en als je geen lering trekt uit hoe het zo gekomen is, zal het je breken. In plaats van de wereld om je heen te veranderen, zal je je energie in jezelf moeten steken. Als je je daar goedgemutst op concentreert, zullen betere tijden in het verschiet liggen.

Je kunt het niet iedereen tot de zin maken.

Het is een gave om overal gevaren te zien. Het is een handicap als elk gevaar je angstig maakt en je belemmert. Om verder te gaan is het niet goed roekeloos te worden. wees op je hoede en neem je maatregelen. Leer er van hoe je gevaren weet te trotseren, dat zal je ster maken zodat je op den duur alles aan kan."

- De I Qing, begin maart 2013

5 maart 2013

A perfect creator

"A perfect creator would be capable of communicating in a perfect manner; no human interpretation required."

- Pam Power, @Pamfino op Twitter

Aangenomen dat deze perfecte schepper zich bewust is van haar scheppingsdaad en van haar schepping bepaald gedrag verwacht, wat als eis verduidelijkt moet worden.

4 maart 2013

Achtergelaten

Kunst is het enige spoor van ons bestaan op aarde.


- Ik herinner me niet meer of ik nu citeer of dat ik me dit bedacht tijdens het lezen van iets

3 maart 2013

Schreeuwen

Ik lijk wel een toeschouwer van mijn eigen leven. Ik zie wat anderen voor me doen - of juist niet voor me doen - en ik lijk er niet bij te zijn. Ik ben niet actief en er wordt van mij weinig activiteit gevraagd. Ik dacht dat het uitmaakte welke grondfilosofie ik koos, maar het maakt geen verschil. Wat doorsijpelt, door elke houding heen, is mijn desinteresse, mijn verbazing, mijn vermoeidheid, mijn falend vermogen echt uit te drukken wat mij bezighoudt. Ik ben niet blij met zo veel geluid om mij heen. Mijn rol als aanstuurder. Ik mis het achterover leunen, bekijken, onderzoeken - in alle stilte zijn. Ik voel me opgejaagd. Steeds het geluid weer in. Steeds anderen aandacht schenken. Steeds afleiding. Steeds het gevoel hebben niet kunnen werken aan wat mijn werk is en wat recht voor mij ligt. Ik kan wel schreeuwen.

Angst

Fear is an illusion of safety.

Vastenavond

Ik voelde me weer terug in een groep geplaatst met mijn gebed. Er zijn voor een ander. Kerkelijke rituelen. Ik had nog steeds niet die Joodse kerel in mijn hoofd of een God die een appel doet op ons. Ik had en heb nog steeds dezelfde, daoïstische, religieuze ideeën. Ik zoek alleen een gedragsnorm. Een rustpunt. Vertrouwen. Het is steeds weg.

2 maart 2013

Onoprecht

Als ik terugkijk naar mijn christelijke tijd, dan zie ik voorsprong, vrede, 'jubelend' geluk, maar ook onrust, nepheid, bedrog, onvrede en verplichting.