5 maart 2013

A perfect creator

"A perfect creator would be capable of communicating in a perfect manner; no human interpretation required."

- Pam Power, @Pamfino op Twitter

Aangenomen dat deze perfecte schepper zich bewust is van haar scheppingsdaad en van haar schepping bepaald gedrag verwacht, wat als eis verduidelijkt moet worden.

Geen opmerkingen: