11 februari 2012

Mondelinge bronnen

Alle daoïstische bronnen hebben een orale herkomst. Ze zijn in vele eeuwen aangepast door zowel slimme als niet zo slimme mensen. En dan interpreteren jij en ik, de lezers, de tekst nog wat verder door.

Aardig

Het loont de moeite niet om onaardig te zijn. En het is fijn je van de domme te houden, ook al weet je heel goed dat iemand tegen je liegt.

The key to failure

"I don't know the key to success but the key to failure is trying to please everybody."
- Bill Cosby

Eenzamelijkheid

"De eenzaamheid is geen doel maar een middel. We leven zo verdeeld over allerlei besognes. In de eenzaamheid word je wat het woord zegt: 'verzameld tot één'."

"Ach, de menselijke troost blijft toch onder de maat. (...) De mensen kunnen geen relatie aangaan, ook niet met elkaar. Omdat ze geen relatie hebben met God - dat is voor mij de hele knoop. Het is de oorzaak van (mijn) vereenzaming." 

- Zuster Hedwig (als het geen fictieve naam is) in Voet op Vrome Bodem van Thera Coppens

4 februari 2012

Omgangsvormen

Is het beleefder om belangstelling te veinzen of om eerlijk niet te vragen naar zaken die je niet interesseren?

2 februari 2012

Yearning for flesh

"The gospel, writes Gerard Loughlin, "has always been a story of carnal desire and erotic encounter." God longs for flesh, for humanity, longs for the connection and so, for the sake of love and desire, takes on flesh."


http://www.huffingtonpost.com/amy-frykholm/naked-in-church_b_1045074.html?ref=religion&ncid=edlinkusaolp00000008

Kinky.