11 februari 2012

Eenzamelijkheid

"De eenzaamheid is geen doel maar een middel. We leven zo verdeeld over allerlei besognes. In de eenzaamheid word je wat het woord zegt: 'verzameld tot één'."

"Ach, de menselijke troost blijft toch onder de maat. (...) De mensen kunnen geen relatie aangaan, ook niet met elkaar. Omdat ze geen relatie hebben met God - dat is voor mij de hele knoop. Het is de oorzaak van (mijn) vereenzaming." 

- Zuster Hedwig (als het geen fictieve naam is) in Voet op Vrome Bodem van Thera Coppens

Geen opmerkingen: