4 februari 2012

Omgangsvormen

Is het beleefder om belangstelling te veinzen of om eerlijk niet te vragen naar zaken die je niet interesseren?

Geen opmerkingen: