Inleiding Daoïsme

Als achtergrond bij het weblog (en als online spiekbrief voor mij) besloot ik in 2010 een overzicht van het daoïsme weer te geven op deze website. Omdat ik op voorhand niet wist of ik er buiten mijzelf nog iemand plezier mee deed, heb ik er niet meer energie in gestoken dan ik voor mijzelf nodig vond. Naar nu blijkt is uitbreiding en verbetering van het overzicht welkom. Niet alleen omdat het de populairste pagina blijkt te zijn, maar ook omdat ik meer gegevens kwijt wil op mijn spiekbrief.

Inleiding

Op dit weblog spreek ik van daoïsme in plaats van taoïsme omdat daoïsme de officiële spelling is. Dit is zo sinds de ingebruikname van pinyin (zie ook het lemma Taal op dit weblog). Daoïsme is een traditionele Chinese filosofie en godsdienst. In de lijst Aanbevolen Websites over Daoïsme, hier rechts, staan verschillende verwijzingen naar omschrijvingen van het daoïsme. Een centrale doctrine is niet omschreven en daarom niet te citeren, maar daoïsme draait om de volgende axioma's:
  • Alles komt voort uit eenheid en is daar onderdeel van;
  • Tegenstellingen zijn daarom alleen schijnbaar. Alles is volmaakt (wat niet hetzelfde is als perfect);
  • Boven al en aan het begin van al staat Dao en Dao voert door alles heen;
  • Voor Dao is geen eenduidige omschrijving. Je kunt Dao omschrijven als de loop der dingen, maar ook als een raster, het lot, God, oerenergie of The Force, zoals George Lucas dat deed in Star Wars. Maar al die omschrijvingen raken de kern niet;
  • Dao is niet partijdig, Dao is niet bewust, Dao is niet te beïnvloeden;
  • Verzet en streven zijn niet verkeerd of zondig, maar worden door het daoïsme afgeraden. Een wijs mens gaat mee met Dao. Dit wordt bedoeld met de Chinese uitdrukking wu wei.
  • Daoïsme als filosofische en religieuze stroming is ongeveer 2000 jaar oud. Een omschrijving van de geschiedenis vind je op de pagina Geschiedenis Daoïsme.

De filosofie en de religie bestaan uit vele facetten. Voor een korte omschrijving heb ik gebruik gemaakt van de theorie van Zeven Dimensies van religiewetenschapper Ninian Smart. Op de pagina Dimensies Daoïsme heb ik dit uiteengezet. Deze zeven dimensies geven een redelijk beeld van daoïsme, maar daarnaast wil ik op deze pagina extra aandacht geven aan wat mij betreft belangrijke achtergrondinformatie.

De Hoofdpersonen
In het verleden heb ik een nooit helemaal uit de verf gekomen verhandeling willen geven over de bekendste daoïstische wijzen. Zoals Lao Zi (in pinyin. Hij wordt ook wel Lao Tzu of Lao Tse genoemd), Zhuang Zi (ook wel Tswang Tse genoemd) en Lie Zi. Ook over de verhouding van de daoïsten tot Confucius en de Confuciaanse leer wil ik wat uitleggen.
Voor nu wil ik eerst verwijzen naar een tweetal blogposts over de heren (er zijn ook wijze daoïstische dames, daar later meer over).
Korte introductie tot de bekendste hoofdpersonen
Achtergrond bij de schrijvers van de bekendste daoïstische boeken


Geen opmerkingen: