25 juni 2009

Maar Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen (Mt. 5:44)

"Hoe kan iemand zijn vijand liefhebben zonder dat deze daardoor al sowieso ophoudt zijn vijand te zijn?"
- (volgens mij) Karen Armstrong

Geen opmerkingen: