Geschiedenis Daoïsme

Daoïsme ontstond ongeveer 2000 jaar geleden in China. Voor het gemak heb ik een spiekbriefje Chinese geschiedenis gemaakt. Zodat ik (en de lezer) bijvoorbeeld de Sung en de Tang dynastie uit elkaar kunnen houden. Deze spiekbrief volgt hieronder als eerst. Zodra ik daarna de spiekbrief Geschiedenis van het daoïsme daaronder heb geplaatst kun je voor de situering van de dynastieën en tijdperken altijd bovenaan de pagina spieken naar de jaartallen.

Paleolithicum:
Oudste bewijzen van menselijke bewoning van China;

Neolithicum:
Jagers-verzamelaars in China schakelen over op de landbouw. Er zijn twee hoofdculturen. Enerzijds die aan de Gele Rivier (Huang He) waar men gierst verbouwt en anderzijds aan de Jangtse rivier waar men rijst verbouwt. Er is wederzijds beïnvloeding en naar men vermoedt speelt in deze periode het Tijdperk van de tienduizend staten (wan guo) waar in latere eeuwen door inheemse schrijvers veel naar wordt verwezen. Met die staten worden dus eigenlijk kleine, agrarische gemeenschappen bedoeld. De vijf oerkeizers (waaronder de mythische Gele Keizer) zouden in het Neolithicum hun regeerperiode hebben gehad. De mythische Xia dynastie wordt als allereerste Chinese dynastie genoemd en zou in het Neolithicum hebben geregeerd. Ze wordt in de bronstijd opgevolgd door de bewezen bestaand hebbende dynastie van de Shang, en die daarna door de Zhou dynastie;

Bronstijd:
De Feodale Koninkrijken
Shang (+/- 1750-1122 v. Chr. in het gebied rond de Gele Rivier)
Westelijke Zhou (1100-256 v. Chr.)
Oostelijke Zhou (772-256 v. Chr.). Speelt een rol in de gemythologiseerde periode van de Strijdende Staten (453-221 v. Chr.)

De Keizerrijken:
Qin (221-206 v. Chr.) verenigt de beide Zhou's tot één Qin grondgebied.
Han (206 v. Chr - 230 na Chr.)
De Drie Koninkrijken periode (220-280)
Jin (265-420)
Periode van de Zestien Koninkrijken (316-439)
Zuidelijke en Noordelijke Dynastieën (420-589)
Sui (581-618)
Tang (618-907)
De Vijf Dynastieën en Tien Koninkrijken (907-960)
Liao (916-1125)
Song (960-1279)
Westelijke Xia (1032-1227)
Jin (1115-1234)
Yuan (1279-1368)
Ming (ja, die van die vazen; 1368-1644)
Qing (ook bekend onder de naam Mantsjoe; 1644-1911)