13 november 2012

Zweefadvies

'Wees trouw aan jezelf', maar wat is trouw? En wat is jezelf? Zegt men 'wees trouw aan God', dan weet ik welke regels er gelden. Maar aan mij? Is er een ik? En welke standaarden moeten bereikt worden om te kunnen zeggen dat je trouw gebleven bent? Mag ik zeggen dat deze wijsheid eigenlijk niets betekent?

12 november 2012

Dat wat waar is

We hebben dat waarvan we merken dat het waar is en we hebben de wetenschap, die bij een beperkt aantal van de gevallen de puntjes op de i zet.

11 november 2012

Je kunt alles bereiken

Lucia Rijker zegt in Masha Dellen's boek De Boksende Boeddhiste, dat je alles kunt bereiken, als je maar doorzet. Ik stonk er even in, want het was een mooi interview. In werkelijkheid hebben we onze beperkingen en is het een onafsluitbaar gat in onze energie om van alles ten koste van het verdere na te streven. Lucia heeft niet zo heel veel wijsheid in pacht.

10 november 2012

Het overkomt je

"Nooit waren we zo vrij. Nooit hebben we ons zo machteloos gevoeld."

- Socioloog Zygmund Bauman

9 november 2012

De aap als basis van de mens

Vreemd dat onderzoek over altruïstische apen niet alleen als bewijs wordt aangevoerd van moraal bij andere diersoorten, maar ook als iets zeggende over de moraal van mensen. Alsof het helder is dat mensen en apen in elk basaal gedrag altijd gelijk zullen reageren. We zijn te vlug van conclusie.

8 november 2012

Die al te bedreigende ander

"Onderhuids leeft er angst, van faalangst tot ruimere sociale angst voor die al te bedreigende ander."
- Paul Verhaeghe over de hedendaagse mens in zijn boek Identiteit

7 november 2012

Vruchteloos, nutteloos, lusteloos

Het leven is in principe vruchteloos, nutteloos en lusteloos en mensen zijn de verergerende factor.

6 november 2012

Doorverwend

De maanden vliegen voorbij. De jaren volgen. Ik tel de dagen tot er iets leuks staat te gebeuren en laat verder alles passeren. Ik verveel me. Ik laat kostbare tijd vervliegen en ik ben in de kern treurend, maar ik heb het voordeel de mazzeltjes te zien die me aan komen waaien.

5 november 2012

Eigen godsliefde

We scheppen onze eigen God en vanaf dan is het onvermijdelijk Hem te geloven. Je bent als het ware aan elkaar geketend. Alleen versmelting brengt dan nog zielenrust. Voor zo kort als de versmelting ook duurt.
Een verlangende godsliefde - gewijd aan de zuiverste Sarcast - dat is de mijne.

4 november 2012

Geloof kies je en bepaalt je

"Wat je kiest te geloven, bepaalt wie je bent."
- Uit: Lucifer van Connie Palmen

Het is eerst de keuze, en daaruit de motivering. 'Zijn wie je bent' is onzin.

Perfectie betrachten

Ik zag in mijn nieuwe daoïstische boek een hoofdstuk over perfectie betrachten. Daoïsme kan werkelijk alle kanten op geïnterpreteerd worden. Ik denk het te kennen, maar ik ken het niet en het lijkt op alle andere religies omdat het steeds van kleur kan verschieten

Getallen

Fabrizio Pregadio (geschoold in Mandarijn) schreef op de Taoïsme-pagina van Facebook het volgende:

"In late 2011, the vice-president of the official China Taoist Association (Daojiao Xiehui) reported that there were 'almost 100,000' registered Taoist monks and priests (at different levels in the respective hierarchies). About 30,000 were mnks resident in monasteries and abbeys (broadly, Quanzhen Taoists mainly in northern China), and about 60,000 were non-resident priests belonging to the Zhengyi lineages (broadly, Tianshi dao Taoists mainly in southern China)."

Pregadio verwijst naar een pagina van Chinadaily.com in het Chinees en naar deze Engelstalige pagina van Chinadaily.com (geen vertaling van de Chinese), waarin dezelfde getallen worden genoemd.