4 november 2012

Getallen

Fabrizio Pregadio (geschoold in Mandarijn) schreef op de Taoïsme-pagina van Facebook het volgende:

"In late 2011, the vice-president of the official China Taoist Association (Daojiao Xiehui) reported that there were 'almost 100,000' registered Taoist monks and priests (at different levels in the respective hierarchies). About 30,000 were mnks resident in monasteries and abbeys (broadly, Quanzhen Taoists mainly in northern China), and about 60,000 were non-resident priests belonging to the Zhengyi lineages (broadly, Tianshi dao Taoists mainly in southern China)."

Pregadio verwijst naar een pagina van Chinadaily.com in het Chinees en naar deze Engelstalige pagina van Chinadaily.com (geen vertaling van de Chinese), waarin dezelfde getallen worden genoemd.

Geen opmerkingen: