7 november 2011

Vinger op de zere plek

"Ik signaleer in deze eindbalans evenwel ook een verlies. Het was een tamelijk coherent gedachtegoed, dat de bron vormde van een emancipatie op diverse terreinen. In het geloof waren bovendien rijk en arm met elkaar verbonden. Niet dat de kerken zich soms meer aan de rijken gelegen lieten dan goed voor hen was en goed voor die kerk. Maar er waren in het geheel van het christendom tekens ook sociaal bewogen predikanten of priesterarbeiders, wier optreden en uitspraken een contrapunt vormden. De kerk was een verbindende schakel tussen diverse delen van de maatschappij. Ze schiep cohesie en had – om in de termen van vandaag te spreken – een verhaal."

- Uit de Bart Tromplezing 2011 van Jan Bank over secularisatie. Dit vind ik een mooie passage omdat het precies dat omschrijft wat ook in mijn ogen een verlies is nu het christendom gereduceerd raakt in de Nederlandse samenleving. Maar dit is één van de weinige verliezen die ik tel.

Geen opmerkingen: