10 april 2011

Het daoïstisch denken

"Het taoïstische denken van de oudheid kan men karakteriseren als een mystiek scepticisme (Chuang-tzu) of als een mystiek quïetisme (Lao-tzu); het is zuiver filosofisch van aard en behoorde tot het denken van de intellectuele wereld, ook al zette het zich daar in veel opzichten tegen af."
- uit: Het Chinese Denken van Karel van der Leeuw

Chuang-tzu is Wade-Giles-spelling voor Zhuang Zi (moderne pin yin-spelling). Lao-tzu is Lao Zi in Wade-Giles.
"Het doel van het taoïstisch geloof is geheel gericht op deze wereld en op het individu: het verlengen en beschermen van het leven met als hoogste doel het bereiken van de onsterfelijkheid. Deze onsterfelijkheid wordt niet gezien als intrede in de eeuwigheid, maar als een materieel voortbestaan, zij het in getransformeerde vorm."
- Ook uit: Het Chinese Denken van Karel van der Leeuw. Mooi boek dat ik graag nog eens in mijn bezit wil hebben.

Geen opmerkingen: