10 april 2011

Tao Chia en Tao Chiao

Filosofisch daoïsme (Tao Chia) is ten diepste atheïstisch. Er is geen levende God. Er is geen interventie, er is geen contact.

De daoïstische volksgodsdienst (Tao Chiao) heeft een veel ouder, sjamanistisch, fundament dan het filosofisch daoïsme. De volksgodsdienst is een mengvorm van religiositeiten die uit verschillende godsdiensten en filosofieën overgenomen zijn.

Eigenlijk is niet aan te wijzen of Tao Chia of Tao Chiao zich nu het enige ware daoïsme mag noemen. De volksgodsdienst heeft sjamanisme, bijgeloof, confucianisme, boeddhisme en daoïstische filosofie gemengd tot een pluriforme religie. De filosofie stamt uit een tijd dat iedereen daoïst was, inclusief de nu niet als daoïstisch bestempelde Confucius. Zou je de daoïstisch filosofen van destijds vragen of ze daoïst waren, dan zouden ze de vraag niet kunnen beantwoorden. Een stroming met die naam bestond niet en werd ook niet bewust gecreëerd. Eén leer bestempelen als hét daoïsme is achteraf interpreteren.

Geen opmerkingen: