29 april 2011

We hebben zingevingssystemen nodig

"Overigens lijkt het me vanzelfsprekend dat je je aan het begin van het leven helemaal richt op dat wat je de meeste macht geeft, in dit geval het intellect. Dat gebruik je als wapen, als instrument om de wereld te exploreren en te overleven. Een tijdland is het ook ongelooflijk fascinerend om steeds nieuwe intellectuele werelden binnen te dringen, om steeds meer te weten en te doorzien. Het geeft een kick. Maar ergens houdt het op. Het is een eenzijdige benadering. Op mijn drieëndertigste begon het me te vervelen. Het schrijven was altijd al een correctie op het intellectuele: het bracht me in contact met mijn onderbewuste."
- Oek de Jong
"Een feit is dat de religieuze drift niet afsterft onder invloed van de rationaliteit, en dat is ook niet zo vreemd, want het is een oerdrift. We hebben zingevingssystemen nodig om te overleven en de bron van alle zingeving is religie."
- Idem

Geen opmerkingen: