31 mei 2011

Gepolijst

"Mensen die zich verre houden van ijdelheid en machtsvertoon noemt men zuiver van hart; nog zuiverder is de ziel van degenen die dagelijks aan dergelijke verlokkingen blootstaan zonder er evenwel aan toe te geven. Mensen die niet weten hoe ze moeten manipuleren en bedriegen worden als hoogstaand beschouwd; nog veel verhevener zijn zij die er alles vanaf weten en zich er niet mee inlaten." 
"Alleen als je je voortdurend beledigd voelt en er dingen zijn waar je het niet mee eens bent, bezit je een slijpsteen om je karakter te polijsten. Als je alleen maar hoort wat je graag wilt horen en je je slechts bemoeit met de zaken die je goedkeuring genieten, dompel je jezelf onder in een dodelijk gif." 
- Beiden uit: Ts'ai ken  T'an, geschreven door Tzu-ch'eng Hung (1572-1620)

Geen opmerkingen: