22 oktober 2011

Vrije wil

Naar aanleiding van het boek Onze Lieve Vrouwe van de Schemering: misschien moet ik vrije wil anders interpreteren. Niet neurowetenschappelijk, zoals me dat geleerd is, maar als de behoefte iets te willen. De indruk iets te willen en zodoende iets anders niet te willen. Los van of je bewust een keuze hebt gemaakt, een overweging hebt gehad.
En die indruk, die behoefte, die hebben wij. Die bestaat.

Geen opmerkingen: