12 april 2010

Meten is niet altijd weten

"Je kunt niet zonder vertrouwen werken. Dat is een groot gebrek van onze samenleving; het wantrouwen is geïnstitutionaliseerd. Daarom wil men alles controleren, alles met targets – wat wij vroeger doelstellingen noemden – afrekenen. Ik ben niet tegen meten, maar meten is niet altijd weten. Meten is niet altijd kennis, wetenschap of wijsheid."
- Bram Peper, geïnterviewd door Arjan Visser in de Serie De Tien Geboden van Trouw

Geen opmerkingen: