19 januari 2011

Streefweigering

"Loop langzaam en ontspannen en je zult niet struikelen. Slaap diep en je zult in de nacht niet woelen. Leerlingen dienen in de eerste plaats sereniteit en geduld te hebben. Ten tweede dienen zij afstand te bewaren, niet te denken aan het verleden of zich zorgen te maken over de toekomst. Als je aan het verleden denkt, kom je niet los van je oude zelf. Wanneer je aan de toekomst denkt, lijkt de weg lang en moeilijk te begaan. Het is beter sereen en ontspannen te zijn, niet te denken aan het verleden of aan de toekomst maar normaal handelend slechts aandacht te schenken aan het heden. Iedere bereiking is vooruitgang en dit ontwikkelt zich. Wanneer je wilt bereiken en jezelf belooft dit door veel werken en oefeningen te doen, is dit nog altijd persoonlijk belang, waarbij verdiensten worden uitgerekend en naar profijt gestreefd wordt. Dan kan het denken niet zuiver zijn. Dit is het uitgangspunt voor consequent gedrag."
- Uit: De Geschriften van Meester Lü, in de vertaling van Thomas Cleary

Geen opmerkingen: