19 januari 2011

Weefsel

"Ten aanzien van de toestanden die men ervaart bij het beoefenen van stilte zijn er allereerst dofheid, vergetelheid en onbeteugelde gedachten. Dan is er lichtheid en prilheid. Later is het alsof je je in sluiers van goudweefsel bevindt. Tenslotte is het alsof je terugkeert in het aardse leven. Als een zachte wind onder de heldere maan."
- Uit: De Geschriften van Meester Lü, in de vertaling van Thomas Cleary

Geen opmerkingen: