16 januari 2011

Geen antwoorden

"Toneel is de lamp waarmee ik me een weg baan door de duisternis van het leven. Ik belicht er de essentiële vraagstukken mee, ik onderzoek, zonder de illusie dat ik antwoorden zal vinden. Sterker: antwoorden -zeker míjn antwoorden - vind ik oninteressant. En verdacht. Negen van de tien keer zijn het leugens. Kunst moet vragen oproepen, zich verre houden van de fouten die al eeuwen worden gemaakt door het onbetrouwbare duo Kerk en Staat."
- Erik Vos in een interview door Frénk van der Linden

Ik heb dit citaat afgelopen najaar overgeschreven. Waarschijnlijk omdat het de onafhankelijkheid van kunst benadrukt en omdat waarheidsvinding niet bij kunst hoort. Evenmin zoals het hoort bij religie of politiek. Hoewel alledrie dat wel proberen.

Geen opmerkingen: