10 juli 2011

Voor je naaste 'doe' je helemaal niets

"De Wijze die niet de minste intentie heeft moreel te zijn en zich ook niet emotioneel om zijn medemens bekommert blijkt een veel efficiëntere 'hulpverlener' te zijn dan de activist die aldoor hulp wil verlenen of de sentimentalist die tranen plengt om het lot van zijn broeder. Energie gaat immers verloren in ambities, acties en emoties. De Wijze zorgt voor de Tienduizend dingen, niet door wat hij doet, maar door wat hij is. (...) De zon schenkt leven aan alles op aarde, niet omdat zij die goedheid heeft, maar omdat zij die kracht bezit. Eigenlijk schenkt ze dus helemaal niets, maar de aarde ontvangt wel alles van haar."
- Patricia de Martelare over naastenliefde in haar inleiding tot het filosofisch daoïsme: Taoïsme : De Weg om niet te Volgen. In de toekomst verwacht ik hier nog een boekbespreking te kunnen plaatsen over deze belangrijke publicatie over de daoïstische filosofie. En vele passages uit het boek verdienen geciteerd te worden.

Geen opmerkingen: