9 juli 2011

Waarom zou het aan jou liggen?

"Het nadeel van alle naduk op het zelf leggen - zoals gebeurt in het gros van de zelfhulpboeken, populaire psychologie en spiritualiteit - is dat de omgeving buiten schot blijft. Erger je je, dan is de wedervraag: wat zegt dat over jou en wat kun je er zelf aan doen? Terwijl het misschien terecht zou zijn om in verzet te komen tegen een misstand in je omgeving. De feel-good-spiritualiteit neigt ertoe om alles en iedereen met rust te laten behalve de eigen psyche. (...) Spiritualiteit is er om de vraag naar menswaardigheid te blijven stellen."
- Filosoof Dries Boele in het boek Nieuwe Spiritualiteit van Maarten Meester

Geen opmerkingen: