23 februari 2010

De eerste over het achtste gebod

[over Bergen-Belsen] "Dan denk ik aan situaties waarin ik iemands leven bedreig door van hem te stelen. Ik heb dat niet gedaan. De meeste mensen deden het niet. Dat viel me wel op, eigenlijk: hoe fatsoenlijk het grootste deel van de mensen is. Gesocialiseerd. Het heeft niets met straf te maken; de schande van een ontdekking is al genoeg. Die naam wil je niet hebben.
In tijden van hongersnood; dan komt het er inderdaad op aan dat er niet gestolen wordt."
En:
"Bij schaamte blijkt wat andere mensen vinden niet eens zo'n grote rol te spelen. Het zijn [de] gefantaséérde anderen."
- Louis Tas, geïnterviewd door Arjan Visser voor de serie Tien Geboden in Trouw

Geen opmerkingen: