10 februari 2010

Er zit niets achter

"Al het feitelijke is in zekere zin theorie. Het heeft geen zin te zoeken naar iets achter de verschijnselen; ze zijn theorie."
- Goethe

Geen opmerkingen: