7 juli 2010

Ondoorgrondelijk als troebel water

"De meester zoekt geen voordeel voor zichzelf en probeert zijn persoonlijke neigingen en wensen in overeenstemming te brengen met de Weg.
De meester is de belichaming van een kosmische kracht die alles bestuurt en is bijgevolg onmetelijk machtig, zij het niet op de conventionele manier. Lao Zi verklaart de macht:
Ervaren krijgers van weleer waren subtiel, 
geheimzinnig machtig,
zo intens dat zij onkenbaar waren
Juist omdat zij onkenbaar zijn, zal ik hen trachten te beschrijven. Zij waren zo voorzichtig als iemand die 's winters een rivier oversteekt,
zo behoedzaam al iemand die zijn hele omgeving vreest,
zo ernstig als een genodigde,
zo ontspannen als ijs op het smeltpunt
Eenvoudig als ruw hout,
open als de dalen.
Ze waren ondoorgrondelijk als troebel water.
Wie kan, waar troebelheid heerst, de geleidelijke verheldering van rust gebruiken?
Zij die de Weg bewaren wensen geen volheid.
Juist omdat men geen volheid wenst, is het mogelijk ten volle te gebruiken en niet opnieuw te maken."

- Uit: Tao : Doen door niet te Doen. Het citaat van Lao Zi komt in ieder geval niet uit de Tao te Ching want ik kende het nog niet. Er staat helaas niet bij in welk boek dit is opgeschreven.

Geen opmerkingen: