28 juli 2010

Werken is bah

"Met onze hoge waardering van arbeid staan wij alleen. Weinig andere culturen hebben deze opvatting gehuldigd. In bijna de gehele geschiedenis was werk een schande. Van de christenen hebben alleen de protestanten ooit geloofd dat werk het zielenheil naderbij brengt; het werk en de gebeden van het middeleeuwse christendom [voor de nitwits: dat is het katholicisme - Qaboos] werden met grote regelmaat onderbroken door feestdagen. De oude Grieken zochten hun heil in filosofie, de Indiërs in meditatie, de Chinezen in poëzie en liefde voor de natuur. De pygmeeën van de Afrikaanse regenwouden werken alleen om in hun dagelijkse behoeften te voorzien en brengen hun leven grotendeels luierend door."

- John Gray

Geen opmerkingen: