12 september 2009

De vogelverschrikker

"Hoewel hij niet bewust probeert de rijst te beschermen tegen indringers,
staat de vogelverschrikker daar toch niet zonder doel."
- Bukkoku Kokushi

Geen opmerkingen: