5 september 2009

Mededogen, matigheid en ootmoed

"Ik bezit drie schatten die ik koester en bewaar. De eerste is mededogen, de tweede matigheid, de derde ootmoed. Mededogen brengt dapperheid voort, matigheid een vrije geest en ootmoed geeft overwicht. Dapperheid zonder mededogen, vrijheid zonder matigheid, overwicht zonder nederigheid - zij betekenen de dood."
- Lao Tse

Geen opmerkingen: