9 januari 2010

Onontkoombaar lot

"Bioloog en schrijver Thijs Goldschmidt zei ooit: [...] Mensen zijn groepsdieren. Ze willen er dolgraag bij horen en gewaardeerd worden. Een kluizenaar die het stadium van een volslagen solitair leven heeft bereikt, zal zich niet meer schamen. Hij laat zijn baard groeien, verslonst zijn uiterlijk en is er niet langer in geïnteresseerd dat hij aanstootgevend zou kunnen zijn. Schaamteverwekkend is het juist als je er niet uit ziet zoals je vindt dat je er uit zou moeten zien. Al is dat ook vaak een opgedrongen verlangen, zoals in het geval van westerse vrouwen die voortdurend denken dat ze moeten afvallen. Heel treurig en eeuwig zonde vind ik dat."
- Citaat zelf weer afkomstig uit Doorzakken bij Jamin van Hanneke Groenteman

Geen opmerkingen: