27 januari 2010

Schijn

"Wederom zag ik onder de zon dat niet de snelsten de wedloop winnen, noch de sterksten de strijd, noch ook de wijzen het brood, noch ook de schranderen de rijkdom, noch ook de verstandigen de gunst, want tijd en willekeur treffen hen allen"
- Prediker 9:11

Geen opmerkingen: