21 juni 2010

De Grond; de Vormeloze Vorm; dit is Tao

Tao is één enkel alomvattend symbool in de Chinese taal. De betekenis ervan zou begrijpelijk worden als we één woord in het Nederlands zouden kiezen en dat zouden maken tot het woord dat meer dan alle andere woorden betekent. Onze taal werkt zo niet. Dankzij een filosofie, het taoïsme, krijgt het woord en het symbool tao betekenis. Tao kan een pad zijn, een spoor, een idee, een principe, een systeem of een doctrine, een orde. Het kan ook een model of structuur vormen - een soort complete werkelijkheid binnen het heelal.

Zoals veel andere 'oosterse' filosofieën, bijvoorbeeld zen, is tao niet zozeer een 'gedachte' maar een ervaring. Tao is in wezen te omvangrijk en alomvattend om simpelweg in één enkel begrip te worden weergegeven, en is voor de westerse geest daarom moeilijk te interpreteren. Het is de ervaring van de universele Weg: de essentiële werkelijkheid, van waaruit alle daaruit voortkomende wegen kunnen worden begrepen.

Om deze werkelijkheid te doorgronden concentreren de taoïstische filosofen hun pogingen op het welzijn van personen, de bereikbare harmonie binnen sociale groepen en de eenvoudigste methoden om het bewustzijn tot ontwikkeling te brengen. Deze drie punten gelden in de taoïstische filosofie als de drie grondslagen des levens.

- Parafrasering van Tao : Weldoen door niet te Doen (ik heb alleen de zinnen mooier laten lopen)

Geen opmerkingen: