21 juni 2010

God is een woordje

"Luister vriend, die tien geboden zijn natuurlijk in totaliteit onzinnig. Als we ervan uitgaan dat God de mens naar Zijn gelijkenis geschapen heeft, waarom zou Hij dan Mozes de berg af sturen met een stel regels waarin staat dat al die dingen die we van nature hebben meegekregen eigenlijk fout zijn? [...] Ik begrijp niet hoe christenen, joden en islamieten, die toch allemaal dezelfde basis hebben, er maar niet genoeg van krijgen elkaar de kop in te slaan. Ik ben hindoe. Dat wil zeggen: ik vind dat ik een hindoe ben - anderen zeggen dat iemand die rundvlees eet en er zulke liberale gedachten op na houdt geen hindoe kan zijn. Hoe dan ook, voor mij is het hindoeïsme, de meest anarchistische religie, terug te voeren op deze ene regel: doe een ander niet aan wat je zelf ook niet aangedaan wil worden. [...] God is een woordje. Als mij was geleerd die macht, dat ding, Idioot te noemen, zou ik iedere ochtend Idioot bedanken voor een nieuwe dag."

- Prem Radhakishun in De Tien Geboden

Geen opmerkingen: