6 juni 2010

We vertrouwen slechter

Dat wat men foutief individualisme noemt en wat eigenlijk egocentrisme is, leidt tot eenzaamheid en een totale afwezigheid van vertrouwen tot de ander zijn betrouwbaarheid aantoont.
Rob Wijnberg constateert dat de afwezigheid van protest en de desinteresse van de jeugd is ontstaan doordat de jeugd nergens meer van tevoren op durft te vertrouwen. Eerst moet er bewijs zijn, dan vervalt het schild. Hij heeft het wel steeds over individualisme, maar dat woord definieer ik nog braaf in de lijn van de Verlichting. We zijn geen land van individualisten maar van egocentristen en daar spreek ik geen veroordeling mee uit.

Geen opmerkingen: